Tandundersøgelse
Rodbehandling
Kroner og Broer
Visdomstand
Tandregulering
Implantater
Proteser
Kosmetisk-behandling
En grundig tandundersøgelse er nøglen til en tilfreds patient. Vi lytter grundigt til patienten inden tandundersøgelse eller parodontitis undersøgelse. Tyggemuskler, kæbeleddet,tænder og tandkødet undersøges grundigt og de evt. konstaterede fund drøftes med patienten.
Levetid for knækkede tænder eller tænder med stor fyldninger kan forlænges ved krone behandling. Manglende tænder kan erstattes ved en bro-behandling. De forskellige muligheder inden for krone og broer herunder materialevalg drøftes med patienten.
Der kan tilbydes tandregulering for simple cases hvor skævetænder rettes, smilet forbedres, man forebygger tandslid og der opnås en stabil tandstilling.
Flere, så vel som alle tænder, kan erstattes med løstænder. Behandling er desværre ikke lige så nem som den lyder. En vellykket protesebehandling kan opnås efter en grundig registrering og aftrykstagning.
Rodbehandling udføres pga. rodspidsbetændelse, revne i tænder eller dybt hul. Rodbehandling er en meget følsom behandling og skal udføres med største omhu. Rod-form og kanalerne vurderes individuelt og behandling udføres med største omhu, kombineret med varmt rodfydldningsmateriale for, at opnå det bedste resultat.
Visdomstænder som ikke bryder helt frem, kan være problematisk og ved gentagende gener fra tanden, eller ved kraftig konstant smerte fra visdomstanden, kan det anbefales at fjerne tanden. Visdomstænder som ikke er brudt helt frem, kan opereres ud.
Manglende tænder kan erstattes med kunstige tænder som skrues i kæbebenet. Behandling kan udføres i 2-3 omgange afhængig af knogleforholdet.
Kosmetisk behandling på fortænder kan forbedres ved krone-behandling eller forbedres med plast-fyldning på en eller flere tænder. Holdbarheden for plast-fyldning er naturligvis kortere end krone/facade-behandling men et acceptabelt resultat med plast i flere år kan opnås.
Der tilbydes alle behandlinger inden for tandlægeområdet som fyldningsterapi, alm. og kompliceret tandudtrækning, bidskinne (hård og blød skinne samt snorkeskinne) og bidhævning.